F 908 LOW TACK BIO

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

                             

Серия за широко приложение и оптимално постигане на стандарт ISO 12647-2

 

Свойства :

Скалата Новастар F 908 LowTackBIO  е базирана на естествени суровини, кастенфреш, за широко приложение.

Тя е идеално подходяща за едностранен печат на всички многоцветни печатарски машини и за лице / гръб на машини лице/ гръб.

Силата на Новастар F 908 LowTackBIOе отличната стабилност мастило / вода, добро попиване в хартията и бърза последваща преработка, както и най-добро постигане на стандарта ISO 12647-2.

Предимства :

-          оптимално постигане на стандарт ISO 12647-2

-          много добре подходяща за всички печатни материали, както и за скубеща се хартия

-          универсално приложима серия

-          великолепен печат и на машини лице / гръб

-          най-нова технология за свързващите вещества с оптимална стабилност мастило / вода

-          висока стабилност на производствения процес

-          много висок гланц

-          много добра устойчивост на изтриване

Технически свойства :

-          градация ( увеличение на растеровата точка )  - 6

-          гланц – 6

-          попиване в хартията – 5

-          оксидативно съхнене – 5

-          устойчивост на изтриване – 6

-          бърза последваща преработка – 5

-          подходяща за гланцова, промазана хартия и картон- 7

-          подходяща за непромазана хартия и картон – 6

-          подходяща за матова,промазана хартия и картон – 6

Формулиране :

кастенфреш

Материали за печат :

Идеално подходяща за гланцово промазана , матова промазана хартия, както и за непромазана хартия и картон

Забележка :

Голямата стабилност и оптималното постигане на стандарт ISO 12647-2 прави възможно постигане на оптимални резултати по отношение на стандартния процес на офсетов печат. Поради късата нишка, тази серия е идеално подходяща за всички видове материли за печат, особено за скубеща се хартия.

Ограничения :

Тази серия не може да се използва за печат на опаковки за хранителната промишленост без използване на функционална бариера.

 

                                                                                                          2.

 

Светлоустойчивост :  ISO 12040 (  от 1 – ниска до 8 – висока )

Жълто – 5

Магента – 5

Циан – 8

Черно – 8

 

Етанол :

Жълто    +

Магента  +

Циан       +

Черно    +

 

Смес от разтворители :

Жълто   +

Магента +

Циан     +

Черно  +

 

Алкалоустойчивост :

Жълто  +

Магента  -

Циан   +

Черно  +

 

Топло каландриране :

Жълто   +

Магента  +

Циан   +

Черно  +

 

Легенда :

+  наличност на свойство

-   липса на свойство

 

1 – слабо изразено свойство

8 – силно изразено свойство

Flint Group Logo

 

Flint Group Logo