LACK 4211

НОВАСЕТ ЛАК 4211

                                             гланцов лак

 

          Без  миграция, специално за печат на опаковки за хранителната

                                                 промишленост

 

         Дисперсионен лак за листов офсет

 

Свойства на продукта :

-         Новасет лак 4211/ 40 е гланцов лак без мирис и вкус и също без миграция, който е разработен за външно и вътрешно лакиране на опаковки за хранителни продукти. Лакът е също много добре подходящ за печат на опаковки за Non-Food. Той съхне бързо и притежава висока устойчивост на изтриване.

-         Към другите силни страни на лака е много добрата способност да не се залепва и неговото отнасяне в щапела, както и добър гланц.

-         Новасет лак 4211/ 40  е подходящ за двустранно лакиране, все пак препоръчваме да се направи предварителен тест.

-         Новасет лак 4211/ 40 е особено подходящ за производство на опаковки, които съответстват на Европейските изисквания 1935 / 2004  и 2023 / 2006 , както и

      на швейцарската Разпоредба за стоки за широко приложение 817.023.21. Мине-

      рални масла не се използват като структура на съставните части на лака.

 

Предимства на Новасет лак 4211 / 40

-         без мирис , вкус и миграция

-         подходящ за директен контакт с твърди и мазни хранителни продукти

-         изпълнява изискванията на дисперсионните лакове за опаковки на хранителни продукти

-         висока защита от изтриване

-         подходящ за двустранно лакиране

-         добър гланц

-         много добро свойство да не залепва

-         много икономичен

 

Технически свойства :

-         съхнене – 5

-         гланц  - 4

-         защита от изтриване – 6

-         не се залепва – 7

-         подходящ за двустранно лакиране – 5

-         топло фолийно преговане – 7

-         импрегниращи свойства  -

-         блистиране  -

-         устойчивост в мокър блок – 5

-         проводимост – 5

-         слепване – 7

                                                                                                                          2.

Легенда : 1 – слабо изразени свойства

                 7 – силно изразени свойства

 

Опаковки : 25 кг – туби, 220 кг – варели, 1000 кг – контейнери

 

Твърди частици : 29-33 %

Материали за печат :  много добре подходящ за промазани хартии и картон

Начин на нанасяне : лакова секция, листов офсет

Количество за нанасяне : 3 – 6 г / м2 – мокро нанасяне

Съхнене : физически, форсирано съхнене – с топъл въздух инфра-черв.сушилня

Вискозитет : 40 сек. при 20 С

Почистване : машините и уредите да се почистят веднага с вода

Указания :

Преди употреба да се разбърка добре !

Да се използват подходящи за лакиране мастила !

Изисква се алкохолна и алкално устойчивост.

Съхранение :

Да се предпазва от замръзване, топлина и слънчево греене. Да се съхранява в оригиналните опаковки при температура от 5 С до 30 С.

Flint Group Logo

 

Flint Group Logo