LACK 4403

НОВАСЕТ ЛАК 4403

                                     

                                                             матов лак

Без миграция, висококачествен лак за акцидентен печат и печат на опаковки

                                      за хранителната промишленост

 

Дисперсионен лак за листов офсет

 

Свойства на продукта :

-         Новасет лак 4403/ 40 е матов лак без мирис и вкус и също без миграция, който е разработен за печат на опаковки Non-Foodи акцидентен печат. Лакът е също така подходящ за външен и вътрешен печат на опаковки за хранителни продукти и стоки за широко приложение. Той съхне много бързо и притежава висока устойчивост на изтриване .

-         Към другите силни страни на лака е много добрата устойчивост да не се залепва и неговото отнасяне в щапела, както и много добрия матов ефект.

-         Новасет лак  4403 / 40 е подходящ за двустранно лакиране, все пак препоръчваме да се направи предварителен тест.

-         Новасет лак 4403 / 40 е особено подходящ за производство на опаковки, които съответстват на Европейските изисквания 1935 / 2004 и 2023/ 2006, както и на швейцарската Разпоредба за стоки за широко приложение 817.023.21. Минерални масла не се използват като структура на съответните части на лака.

 

Предимства на Новасет лак 4403 / 40

-         без мирис, вкус и миграция

-         подходящ за директен контакт с твърди и мазни хранителни продукти

-         изпълнява изискванията на дисперсионните лакове за опаковки на хранителни продукти

-         добра защита от изтриване

-         подходящ за двустранно лакиране

-         много добър матов ефект

-         много добро свойство да не залепва

-         много икономичен

 

Технически свойства :

-         съхнене – 5

-         матов ефект – 4

-         защита от изтриване – 5

-         не се залепва – 7

-         подходящ за двустранно лакиране – 5

-         топло фолийно преговане – 6

-         импрегниращи свойства –

-         блистиране –

-         устойчивост в мокър блок – 6

-         проводимост – 4

-         слепване – 7

 

                                                                                                                       2.

 

Легенда : 1 – слабо изразени свойства

                 7 – силно изразени свойства

 

Опаковки : 25 кг – туби, 220 кг – варели ,1000 кг – контейнери

Твърди частици : 32,5 – 36,5 %

Материали за печат : много добре подходящ за промазани хартии и картон

Начин на нанасяне : лакираща секция листов офсет

Количество на нанасяне : 3 – 6 г / м2 мокро нанасяне

Съхнене : физически, форсирано съхнене –с топъл въздух инфра-черв.сушилня

Вискозитет : 40 сек. при 20 С

Почистване : машините и уредите да се почистят веднага с вода

Указания :

Преди употреба да се разбърка добре !

Да се използват подходящи за лакиране мастила !

Изисква се алкохолна и алкална устойчивост.

Съхранение :

Да се предпазва от замръзване, топлина и слънчево греене. Да се съхранява в оригиналните опаковки при температура от 5 С до 30 С.

Особени указания :

За да се запазят свойствата без мирис , вкус и миграция, не трябва де се добавя към лака адитиви, като забавител, обезпенител и др. Изключва се водата за настройване на вискозитет. Главно трябва да се внимава за това да се използват подходящите материали за производство на опаковки за хранителни продукти.

Ако трябва да се използва преди печат с Новасет 4403 / 40 лак, който не е без миграция, то трябва машината основно да се почисти от остатъците от лака. Трябва да се използват , ако е необходимо за печат без миграция само подходящи миещи средства, като се вземат под внимание препоръките на производителя. Необходимо е последващо измиване с вода.

 

Сертификати : Новасет лак 4403/ 40  е сертифициран по ISGA – директен контакт с твърди и мазни хранителни продукти. При необходимост ще Ви предоставим такъв.

Други информации може да получите от нашите техници.

Flint Group Logo

 

Flint Group Logo