LACK 7301

НОВАСЕТ ЛАК 7301/ 40

                               Високогланцов лак без миграция за

                               акцидентен печат и печат на опаковки

                               за хранителната промишленост

 

              Дисперсионен лак за листов офсет

 

Свойства на продукта :

-         Новасет лак 7301 / 40 е високогланцов  лак без мирис , вкус и без миграция, който е разработен за печат на опаковки Non-Foodи акцидентен печат. Лакът е подходящ също така за външно и вътрешно лакиране на опаковки за хранителната промишленост . Той  съхнене бързо  и  притежава много висока устойчивост на изтриване.

-         Към силните страни на този лак принадлежат много доброто свойство да не залепва и отнасянето му в щапела, както и висок гланц.

-         Новасет лас 7301 / 40 е подходящ за едностранно лакиране.

-         Новасет лак 7301 / 40 е особено подходящ за производство на опаковки, които съответстват на Разпоредбите на Европейския съюз 1935/2004 и 2023/2006, както и на швейцарската разпоредба 817.023.21. Минерално масло не се използва като съставна част на лака.

 

Предимства на лака :

-         без мирис, вкус и без миграция

-         подходящ за директен контакт с твърди и мазни хранителни продукти

-         изпълнява изискванията за дисперсионен лак за опаковки за хранителната промишленост.

-     много висок гланц

-         много висока устойчивост на изтриване  

-         походходящ за едностранно  лакиране

-         много добро свойство да не залепва

 

Технически свойства :

-         съхнене – 4

-         гланц – 6

-         устойчивост на изтриване – 6

-         свойство да не залепва – 5

-         подходящ за двустранно лакиране –

-         топло фолийно преговане – 5

-         импрегниране –

-         блистиране –

-         устойчивост в мокър блок – 5

-         проводимост – 5

-         слепване – 5

 

Легенда :  1 – слабо изразено свойство, 7 – силна изразено свойство

 

Опаковки : 25 кг, 125 кг, 220 кг, 1000 кг

Твърди частици : 38-43 %

Материали за печат : много добре подходящ за промазана хартия и картон

Начин на нанасяне : лакираща секция за листов офсет

Количество за нанасяне : 3-6 г/ м2 мокро нанасяне

Съхнене : физическо, форсирано съхнене с топъл въздух инфрачервени лъчи

Вискозитет на доставка : 40 сек при 20 С.

Почистване : машините и съоръженията веднага да се почистят с вода.

Указания : Преди употреба да се разбърка добре ! Да се използват само мастила, устойчиви на лакиране. Изискват се алкохолно и алкало-усточивост.

Съхранение : да се предпазва от замръзване, горещина и слънчево греене.

Да се съхранява в оригинални опаковки при температура от 5 до 30 С.

 

Особени указания : За да се запазят свойствата без мирис не трябва да се прибавят към ака никакви адитиви като забавител, обезпенител или други. Изключва се вода за регулиране на вискозитета. Трябва да се обърне внимание, че при производство на опаковки за хранителната промишленост трябва да се използват материали, подходящи за това приложение.

Ако преди печат с лак 7301/40 трябва да се използва немиграционен лак, то машината трябва основно да се почисти от остатъци от лака. Тук трябва да се използват за печат без миграция подходящи миещи средства. Изисква се последващо измиване с вода.

 

Други информации може да получите от нашия технически отдел.

Flint Group Logo

 

Flint Group Logo