UVAFLEX® Y77

СЕРИЯ UVAFLEX® Y77

 

Универсална серия за УВ флексопечат върху фолио и хартия

 

Характеристика:

 

UVAFLEX® Y77 е универсална серия мастила за UV флексопечат върху фолио и хартия. Серията се отличава със слаб ефект на попиване в хартия, висока реактивност и добра устойчивост на нагъване върху фолийни материали.

 

Свойства:

 

Съхнене/втвърдяване: UV-Hg (живачни пари)

Материали за печат: фолио – пластифицирана хартия – метализирана хартия – промазана хартия – непромазана хартия

Метод на печат: флексопечат

Поведение при печат: висока реактивност

Свойства на повърхността: слаб ефект на нагъване - оптимизирана адхезия

Последваща преработка: надлакиране – горещо фолийно преговане – студено фолио

Приложение: картонени кутии – гъвкави опаковки - самозалепващи етикети – вградени етикети (IML)

Крайно приложение: нехранителни изделия

Пазар: опаковки - етикети

Системи: Евро-скала – основни цветове PANTONE® - основни цветове Z

База за рецептури за смесване: основни цветове PANTONE® - основни цветове Z

 

Опаковъчни единици:

 

5,0 кг пластмасова бака (черна)

 

Помощни средства:

 

UVAFLEX® Y77-X60001

Транспарентно бяло, може да се добавя неограничено. Силно прозрачно, за

изсветляване и освежаване на цветовете, без да променя лепливостта и вискозитета.

 

W963 UV Waschmittel с цитрусов аромат

Миещо средство за почистване на мастилници, клишета, печатни плаки, гумено платно и др. Не е подходящо за автоматично измиване.

 

Забележка:

Добавянето на помощни средства може да промени крайните свойства на мастилото.

 

Складиране:

 

Оптимални условия за съхранение:

Оптималната температура на склада е 20о С. При по-висока температура се скъсява срока на годност на мастилата.

 

Указания:

-    да се съхранява на хладно и защитено от светлина място

-    да се предпазва от замръзване

-    преди употреба мастилото да се разбърка добре

-    опаковките да се затварят веднага след употреба

 

Срок на годност:

Гарантираме срок на годност 6 месеца от експедиция при спазване на изискванията за съхранение, тъй като нашите доставчици на суровини ни гарантират само този срок. От опит знаем обаче, че при спазване на условията за съхранение мастилата са годни за печат 1–2 години,  дори и по-дълго.

 

Сервиз:

 

На разположение са пълни рецептури за смесване на цветове по PANTONE®. Предлагат се системи за формулиране, смесване и дозиране в най-различни възможни конфигурации.

 

Основни цветове за смесване по рецептури:

- UVAFLEX® Y77-P...        PANTONE® основни мастила

- UVAFLEX® Y77-Z...        много интензивни монопигментни основни мастила

 

Практически указания:

 

Средства за печат

Препоръчваме използването на валци с покритие, устойчиво на естери и кетони (ЕПДМ-каучук). Мастилените валци, гумените платна и формите за печат трябва да са устойчиви на UV-мастила и UV-миещи средства (да се съблюдават указанията на производителя).

 

Информация за светлоустойчивост

Всички устойчивости на светлина са определени по скалата за изпитване на синя вълнена нишка, DIN 16525 и се базират на продуктовите спесификации на нашите доставчици на пигменти. При смесване на цветове и в полутонов печат могат да се получат промени в светлоустойчивостта. В зависимост от съотношението на смесване и растера, устойчивостта на светлина може да бъде по-ниска, отколкото в чистия непрекъснат тон.

 

Препоръки за капацитета на анилоксовия валяк

В края на артикулия номер на основните мастила със съответна буква е указана референтна стойност, която да послужи за избор на правилния анилоксов валяк.

 

Крайна буква A: количество за нанасяне 1,0 g/m²

Обем за YAG-лазерно гравиране: 3,0 cm³/m², обем за CO²-лазерно гравиране: 3,5 cm³/m²

Крайна буква B: количество за нанасяне: 1,5 g/m²

Обем за YAG-лазерно гравиране: 4,4 cm³/m², обем за CO²-лазерно гравиране: 5,2 cm³/m²

 

Крайна буква C: количество за нанасяне: 2,0 g/m²

Обем за YAG-лазерно гравипане: 5,8 cm³/m², обем за CO²-лазерно гравиране: 7,0 cm³/m²

 

Крайна буква D: количество за нанасяне: 2,5 g/m²

Обем за YAG-лазерно гравиране: 7,3 cm³/m², обем за CO²-лазерно гравиране: 8,8 cm³/m²

 

Крайна буква E: количество за нанасяне: 3,0 g/m²

Обем за YAG-лазерно гравиране: 8,8 cm³/m², обем за CO²-лазерно гравиране: 10,5cm³/m²

 

Примери:

Мастило                                Количество за нанасяне      Капацитет на валяка

UVAFLEX® Y71-S1100A              1,0 g/m²                      3,0 - 3,5 cm³/m²

UVAFLEX® Y71-P150D                2,5 g/m²                      7,3 - 8,8 cm³/m²

UVAFLEX® Y71-P200C                2,0 g/m²                      5,8 - 7,0 cm³/m²

 

Препоръчва се предварителен тест!

Преди тиража препоръчваме практически тест за печат на Вашия субстрат, за да се добие представа за желаните свойствата на крайния продукт.

 

Етикетиране

 

Етикетиране в съответствие с европейското законодателство

Продуктът е класифициран и обозначен в съответствие с eвропейското законодателство и Германската наредба за опасните вещества.

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване.

 

Обозначение на продукта

 

CMYK скала:

Y77-S…         стандартна скала

Y77-S…S      стандартна скала с висока светлоустойчивост

 

Основни мастила Zeller+Gmelin:

Y77–Z…        много интензивни монопигметни основни мастила

 

PANTONE®:

Y77-P…         оновни цветове PANTONE®

Y77-P...S        основни цветове PANTONE® с повишена светлоустойчивост

Y77-C...          смесени тонове PANTONE® (за промазани хартии)

 

Специални цветове:  Y77-X….

 

Покривно бяло: Y77-X55001   

           

Прозрачно бяло: Y77-X60001        

 

Монопигметни основни цветове

 

За смесване на цветове препоръчваме нашата монопигментна серия основни мастила. Това е готова за печат система с максимална интензивност на цветовете. Основните цветове се състоят само от по един пигмент.

 

Предимства:
- цветовите рецептури се възпроизвеждат по-лесно

- повишена сигурност на производството

- високата интензивност на цветовете позволява печат с малки дебелини на слоя

- намалено нарастване на растерната точка в полутонов печат

- повече  гъвкавост при  адаптиране дебелината на мастиления слой към плътни повърхности  и фини шрифтове

- препоръки за смесване са налични за всички цветове по PANTONE®

- на  разположение са  системи за  формулиране,  смесване и дозиране в  различна   конфигурация.

 

Обозначение на монопигментни основни мастила:

UVAFLEX® Y77-Z... – Много интензивни монопигментни основни цветове

 

Устойчивости

 

Цвят

Арт. №

светлина

алкохол

разтворители

основи

EURO-скала

 

 

 

 

 

Жълто (зеленикаво)

Y77-S1100A

4 BWS

       +

           +

+

Жълто (червеникаво)

Y77-S1101A

4 BWS

       -

           +

+

Магента

Y77-S1200A

5 BWS

       +

           +

-

Циан

Y77-S1300A

8 BWS

       +

           +

+

Черно

Y77-S1400A

8 BWS

       +

           +

+

EURO-скала (с повишена светлоустойчивост)

 

 

Жълто

Y77-S1100AS

6 BWS

       +

           +

+

Магента

Y77-S1200AS

6-7 BWS

       +

           +

+

Основни цветове по PANTONE®

 

 

 

Жълто

Y77-P100C

4 BWS

+

+

+

Жълто 012

Y77-P101C

4 BWS

+

+

+

Оранжево 021

Y77-P150D

6 BWS

+

-

+

Топло червено

Y77-P200C

4 BWS

-

-

+

Червено 032

Y77-P201C

5 BWS

-

-

-

Рубинено червено

Y77-P202C

5 BWS

-

-

-

Родамин

Y77-P203C

4 BWS

-

-

-

Рефлексно синьо

Y77-P300C

4 BWS

-

-

-

Процесно синьо

Y77-P301C

8 BWS

+

+

+

Синьо 072

Y77-P302D

4 BWS

-

-

-

Зелено

Y77-P350C

7-8 BWS

+

+

+

Черно

Y77-P400C

8 BWS

+

+

+

Основни цветове по PANTONE® (с повишена светлоустойчивост)

Жълто

Y77-P100ES

6 BWS

+

+

+

Жълто 012

Y77-P101DS

6 BWS

+

+

-

Топло червено

Y77-P200CS

6 BWS

+

-

+

Червено 032

Y77-P201CS

6 BWS

+

-

+

Рубинено червено

Y77-P202CS

6-7 BWS

+

+

+

Родамин

Y77-P203CS

6-7 BWS

+

+

+

Пурпур

Y77-P250CS

6-7 BWS

+

+

+

Виолетово

Y77-P251CS

6-7 BWS

+

+

+

Рефлексно синьо

Y77-P300DS

6-7 BWS

+

+

+

Синьо 072

Y77-P302DS

6-7 BWS

+

+

+

Z – основни цветове

 

 

 

 

Жълто

Y77-Z1100

4 BWS

       +

           +

+

Цвят

Арт. №

светлина

алкохол

разтворители

основи

Жълто

Y77-Z1102

7 BWS

       +

           +

+

Жълто

Y77-Z1104

7 BWS

       +

+

-

Оранжево

Y77-Z1150

6-7 BWS

+

+

+

Червено

Y77-Z1200

5 BWS

+

-

+

Червено

Y77-Z1201

5 BWS

+

+

+

Червено

Y77-Z1202

5 BWS

+

+

+

Червено

Y77-Z1203

4 BWS

-

-

-

Червено

Y77-Z1205

6 BWS

+

+

+

Червено

Y77-Z1206

6-7 BWS

+

+

+

Виолетово

Y77-Z1250

6-7 BWS

+

+

+

Виолетово

Y77-Z1251

4 BWS

-

-

-

Синьо

Y77-Z1300

8 BWS

+

+

+

Синьо

Y77-Z1301

6-7 BWS

+

+

+

Синьо

Y77-Z1302

4 BWS

-

-

-

Зелено

Y77-Z1350

8 BWS

+

+

+

Черно

Y77-Z1400

8 BWS

+

+

+

Покривно бяло

Y77-Z1500

8 BWS

+

+

+

Транспарентно бяло(стандартно)

Y77-Z1600

 

 

 

 

Транспарентно бяло (матово)

Y77-Z1601

 

 

 

 

 

Указания за миграция и съответствие

 

Следните забележки се отнасят за производството на опаковки за хранителни продукти, съответстващи на правните разпоредби в Европейския съюз. За страни извън ЕС не можем да се произнесем за местното законодателство по отношение на опаковки за хранителни продукти.


Съгласно Регламент 1935/2004 на ЕС разпространителят на дадена опаковка трябва да поддържа съответната документация, която да потвърждава спазването на закона за храните.

 

Регулираните от закона свойства на дадена опаковка за хранителни продукти зависят не само от използваните материали, но се влияят значително и от процеса на производство.

 

Ето защо Вашата готова продукция трябва непременно да се изследва от акредитиран институт. При необходимост можете да докажете, че тя съответсва на изискванията на закона.

 

Преминаването на вещества от опаковката в хранителния продукт се нарича миграция. Следните параметри на производство влияят значително върху степента на миграция:

- професионална преработка, особено пълното изсъхване на мастиления филм

- вид и дебелина на материала за печат (достатъчно бариерно действие на субстрата)

- избягване на директен контакт на мастилото с хранителния продукт

- използване на мастила без миграция.

Серията UVAFLEX® Y77 не е специално формулирана за ниска миграция. Затова препоръчваме за печат на опаковки за хранителни продукти да се използват нашите мастила и лакове без миграция, налични за най-разнообразни приложения..

 

По правило трябва да контролирате готовата опаковка с оглед да няма миграция в цялостната опаковъчна система. Поради разнообразието на опаковъчни материали и техните напълно различни бариерни свойства не ни е възможно да предвидим вътрешна миграция.

 

Моля, имайте предвид, че миграция може да настъпи и при копиране, ако в щапела или в ролата напечатаната страна се притиска към обърнатата към хранителния продукт страна (set-off).

 

Декларация за състава и декларации за продукта

 

Тъй като не съществуват специфични разпоредби за печатарски мастила и надпечатни лакове, Zeller+Gmelin както всички доставчици на печатарски мастила, наред с другото, е длъжна да се съобразява с разпоредби на ЕС, които не са специално формулирани за печатарски мастила.

 

Регламент (ЕС) 1935/2004

Чл. 3 на Регламент 1935/2004 изисква материали и изделия (в случая опаковъчни материали) да не увреждат здравето, да не предизвикват изменение в състава на хранителния продукт и да не влошават неговите органолептични свойства.

Настоятелно Ви съветваме, за печат на първични опаковки за хранителни продукти да използвате само такива печатарски мастила/лакове, които са препоръчани от нас именно за тази цел и са формулирани без миграция.

Възможно влияние върху състава на хранителния продукт оказва не само мастилото/ съставът на лака, но и цялостният производствен процес (нанасяне на мастилото, UV-съхнене, материал за печат и др.). Като производители на мастила ние нямаме влияние върху параметрите на процеса и не можем да Ви потвърдим генерално спазването на Регламент 1935/2004.

В съответствие с чл. 17 („Проследяване”) опаковката трябва да има съответстващо етикетиране или идентификация.

Всички суровини са отразени в писмена форма в инструкциите  за производство на Zeller+Gmelin.

По номера на всяка производствена партида може да се установи еднозначно, какви суровини са били използвани.

 

Регламент (ЕС) 2023/2006

Този т.нар. Регламент GMP („ДПП - Добри производствени практики”) определя изискванията за отделните участници в процеса на производство на материали и изделия, предназначени за контакт с храни. Той предписва система за гарантиране на качеството, контрол и документиране(§5-7). Изискванията към производители на мастила са дефинирани от EuPIA в EuPIA GMP.

 

Регламент (ЕС) 10/2011 и Регламент 1282/2011

Регламенти 10/2011 (PIM) и 1282/2011 определят специални правила за материали и изделия от пластмаси, които да се прилагат за безопасното им използване, и заменя  Директива 2002/72/ЕО на Комисията от 6 август 2002 г.

В настоящата директива, така наречената PIM (Plastic ImplementationMeasure) – мярка за употреба на пластмаси, са дадени граничните стойности за материали, които могат да бъдат в пряк контакт с храни и да мигрират в посочените количества в хранителния продукт (изброени в Приложение 1 на Директивата). Компонентите на печатарските мастила не могат да влизат в пряк контакт с храни и затова не са включени в този списък. Параграф (30) постановява, че за лакове, печатарски мастила и лепила  все още няма отделни мерки на ЕСи следователно декларация за съответствие на мастилата още не се изисква.

За миграция на неразрешено вещество през функционална бариера в храни е определената максимална стойност 0,01 mg/kg(10 ppb). Мутагенни, канцерогенни или токсични за репродуктивната способност вещества не могат да се използват без предварително разрешение в материали и изделия, предназначени за контакт с храни, и следователно не се включват в понятието функционална бариера.

 

СЕРЕ/EuPIA – Списък на изключените суровини

СЕРЕ е Европейската организация на производители и вносители на бои, печатарски мастила и бои за рисуване, където EuPIAе групата на печатарските мастила в CEPE. Още преди много години полиграфическата индустрия доброволно изключи някои вещества от влагане в печатарските мастила.

Използваните от Zeller+Gmelin суровини в рецептурите изпълняват зададения от EuPIAсписък на изключените суровини. Това означава, че в нашите печатарски мастила/лакове не се съдържат канцерогенни, мутагенни, репротоксични, отровни (Т) и много отровни (Т+) вещества.

 

Тежки метали:

CONEG означава Коалиция на североизточните гуверньори (САЩ, подписана от 18 щата). Една от специфичните й задачи изисква намаляване на тежките метали в опаковките, продавани или дистрибуирани в щатите – членове на Коалицията. Това касае живак, олово, кадмий и шествалентен хром.

Граничните стойности, цитирани в регламента CONEG (USA) и DIN EN 71-3 ("Стандарт за играчки") са спазени. Тежки метали не са част от нашите формулировки.

 

Опасни продукти

Посочените в директиви 2002/95/ЕС и 2011/65/EО вещества не се съдържат в рецептурите на нашите печатарски мастила и лакове.

SVHC – вещества, пораждащи сериозно безпокойство: Нашите продукти не съдържат вещества, класифицирани като CMR 1 & 2, PBT (устойчиви, биоакумулиращи и токсични замърсители), както и мУмБ (много устойчиви и много биоакумулиращи вещества). Ендокринни блокери (изкуствени хормони) също не се използват.
Изброените в Директива 67/548/ЕИО (изменена с Директива 2006/121/ЕО) и Директивата 76/769/ЕИО вещества не се съдържат в нашите печатарски мастила/ лакове.

Освен това потвърждаваме, че доставяните Ви продукти – печатарски мастила/лакове съответстват на Регламент на ЕС 1895/2005 (заменя Директива 2002/16/ЕО).

 

ISO 9001

Заводът на Целер+Гмелин в Германия е сертифициран по DIN 9001: 2000, DINENISO 14001:2005 (в съответствие с EN ISO 14001, издание ноември 2004 г.).

 

Швейцарска наредба817.023.21 за стоки за широко потребление

Швейцарската наредба за стоки за широко потребление регулира в частност и материали и изделия за контакт с храни. След изменение в Наредбата от 01.04.2008 г. са въведени правила за печатарските мастила. От 01.04.2010 г. на потребителите могат да се продават само опаковки, които са отпечатани с мастила, съответстващи на настоящата наредба. Настоятелно Ви съветваме, за печат на опаковки за хранителни стоки, предмет на тази Наредба, да използвате само мастила/лакове, които изрично са препоръчани от нас за тази цел и са формулирани с ниска миграция.

Моля, обърнете внимание:

Според действащия закон производителят на крайния продукт и този, който го пакетира (а не поддоставчикът), носят пълната юридическа отговорност, че техният краен продукт е подходящ за предвиденото предназначение и отговаря на правните изисквания.
Моля, следете също и публикациите на Европейската асоциация за печатарски мастилата EuPIA (www.eupia.org).

Има различни видове опаковки и печатарските мастила/лак са само компонент от тях. Тъй като параметрите на печат, опаковане и складиране не се контролират от доставчика на печатарски мастила, то той не може да издаде декларация за съответствие, която да съдържа правна отговорност за цялата производствена верига (текстът е аналогичен на EuPIA PIFOOD, май 2007 г.).

Изявленията в тази декларация са въз основа на актуалното състояние на нашите познания. Тя има за цел да информира и съветва. От нея не произтича отговорност. Същата не освобождава потребителя от необходимостта да провежда собствени изпитвания.

Zeller + Gmelin Logo