Novavit® F 1000

Бързосъхнеща серия за максимална гъвкавост при избора на материали за печат

 

Продуктови свойства

 • Novavit® F 1000 BIOWINе серия на основата на възобновяеми суровини, с интензивни цветове, с кастенфриш формула и изключително бързо окислително съхнене и попиване в хартията.
 • Серията е идеална за едностранен печат на всички многоцветни печатарски преси, както и за двустранен печат на S+Wмашини.
 • Novavit® F 1000 WINBIOе подходяща за различни материали за печат, особено за податливи на скубане хартии, и позволява максимална гъвкавост при избор на субстрата.
 • Освен това Novavit® F 1000 WIN BIO се отличава с висока степен на стабилност на процеса, както и с оптимален мастилено-воден баланс.

 

Предимства на Novavit® F1000 WIN BIO

 • Много подходяща за всички видове материали за печат, включително за податливи на скубане хартии
 • Отлична печатаемост на S+W машини
 • Висока рязкост на печат
 • Най-съвременни технологични свързващи вещества за оптимален баланс мастило-вода
 • Много бързо попиване
 • Много висок гланц
 • Голяма стабилност на процеса
 • Много висока устойчивост на изтриване

 

Формулиране         Свежо в мастилницата.

Субстрати             Идеална за гланцово и матово промазани хартии и картон. Подходяща и за непромазани хартии и картон.

Забележки              Скалата Novavit® F 1000 WIN BIO има висока стабилност на процеса, което позволява непрекъснат производствен цикъл и осигурява най-високо качество с максимална ефективност.
Други предимства се дължат на отличната пригодност на серията за печат без алкохол. Подходяща за печатни задания в съответствие с ISO 12647-2.

 

NOVAVIT® F 100

Печатно-технически свойства

 

нарастване на растерната точка

6

гланцовост

6

попиване в хартията

6

окислително съхнене

5

устойчивост на изтриване

6

бърза последваща обработка

6

подходящо за гланцова промазана хартия и картон

7

подходящо за непромазана хартия и картон

5

подходящо за матова промазана хартия и картон

6

1 =слабо изразени свойства; 7 = силно изразени свойства

 

 

Продукт

Устойчивост

светлина

етилов алкохол

смес от разтворители

основи

горещо каландриране

Novavit® 1 F 1000 WIN BIO Yellow

5

+

+

+

+

 

Novavit® 2 F 1000 WIN BIO Magenta

5

+

+

-

+

 

Novavit® 4 F 1000 WIN BIO Cyan

8

+

+

+

+

 

Novavit® 1000 WIN BIO Black, устойчиво дълбоко черно

8

+

+

+

+

 

 

Светлоустойчивост съгл. ISO 12040: от 1 (ниска) до 8 (висока)

 Устойчивост съгл. ISO 2836:

+ = има устойчивост

- = няма устойчивост

 

Оценката на характеристиките на продукта е извършена при стандарти-зирани условия на печат. В някои по-особени случаи,  напр. при печат с много висока плътност,  са възможни леки отклонения в градацията на някои от техническите свойства.