Печатарски мастила за листов офсет

K+E®Стандартни скални мастила за листов офсет

ПРОДУКТОВА ГАМА

 

·         Предлаганите скални мастила K+E® са толкова много и различни, колкото са и предизвикателствата в ежедневната работа в печатницата. Нашите скални мастила притежават оптимални свойства за почти всички задания за печат: от балансирани универсални скали до серии за специални изисквания.

·         В Щутгарт произвеждаме скални мастила в едно от най-модерните производствени съоръжения в света, където цялата верига на процеса – от суровината до крайния продукт, е обединена под един покрив.

·         По всяко време в нашия компетентен център в Щутгарт има на разположение специалисти по отношение на пигменти, свързващи вещества, добавки и смоли, с които може да контактувате от Вашата фирма – неоценимо предимство, когато пазарът изисква бързи и иновативни решения на проблеми.

·         В нашия асортимент от скални мастила продуктите са групирани йерархично и съгласувани по свойства така, че да можем да Ви предложим най-подходящото решение за Вашите конкретни изисквания.

·         Имената на нашите продуктови семейства Novastar®, Novavit® и Novaboard® показват най-отличителната характеристика на съответната скала. Novastar® е нашето семейство интензивни цветове с универсално приложение. Novaboard®означава максимална устойчивост на изтриване в комбинация с бързо оксидативно съхнене. Сериите от семейството на Novavit® се отличават с особено бързо попиване и бързо окончателно изсъхване.

·         Наред със скáлите, нашата продуктова програма се допълва от много други серии с характеристики за специални области на приложение, напр. серията Novaplast® за печат върху фолио и други непопиващи субстрати или серията Novasens® за печат на опаковки за хранителни стоки.

·         Молим да се свържете с нас, ако имате въпроси относно нашите скални мастила – с удоволствие ще Ви окажем съдействие!

Flint Group Logo

 

Flint Group Logo