Флуоресцентни мастила

Novaspot – ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

Характеристика :

Мастилата от продуктовата серия НОВАСПОТ са на база растителни масла и универсални за приложение за декорация в листовия офсет. Те могат да се използват както за едностранен печат, така и за печат лице/ гръб.

Строежът на свързващите вещества покрива възможно най-широкия спектър на печатарски машини и печатен материал. За специално приложение се използват редица адитиви, с които може да се направи подходящо мастилото за съответните изисквания.

Съхненето се извършва чрез попиване в хартията или оксидативно.

Всички важни свойства на мастилото са отбелязани на етикета на опаковката.

Формулиране :

Кастенфреш

Материали за печат :

Идеално подходящо за промазана хартия и картон, добре подходящо за непромазана хартия.

Свойства :

увеличение на растеровата точка

6

гланц

6

попиване в хартията

 5

оксидативно съхнене

 6

устойчивост на изтриване

 6

подходящо за промазана хартия

 7

подходящо за непромазана хартия

 5

подходящо за картон

 6

 

 

 

Легенда:

1 – слабо изразени свойства

7 – силно изразени свойства

Flint Group Logo

 

Flint Group Logo