Печатарски мастила за heat set

ПРЕМОКИНГ 4000 – ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Приложение :

Тази серия е предназначена за Heatset– роленофсет. Стойностите на течливост и вискозитет са създадени за приложение на широки граници видове хартия от MC/LWCдо SCи е особено подходяща за хартия слабо устойчива на скубане и за качествен печат на вестници.

Свойства:
увеличение на растеровата точка++
гланц++
устойчивост на изтриване++
съхнене++
отнасяне на машината+++
натрупване+++
прашене++
вискозитет++
Легенда:
+добрeизразено качество
++много добре изразено качество
+++отлично изразено качество
Свойствата са в силна зависимост от различните видове хартия , настройката на машината и добавката за овлажняващ разтвор.

Материали за печат :

Тази серия е предназначена за печат на MC/LWC, SC, слабо устойчива на скубане хартия и за подобрена NP– хартия.

Указания :

Използване на аддитиви за овлажняващ разтвор : отлична настройка на съотношението мастило/вода може да се постигне с всички качествени добавки за овлажняващ разтвор за Heatset. Нашите мастила са подходящи за печат както с използване на алкохол, така и без алкохол.

ПРЕМОТЕРМ съответства на стандарт ISO2846-1 стандарт за мастило за 4-цветен печат.

Специални указания за преработка :

За оптимално нанасяне на мастилото трябва температурата на мастилени валци да е в границите 27 С – 33 С.

За да се гарантира изпомпване на  мастилото, трябва мастилото да се съхранява при  температурата в границите 20 С – 45 С.

Flint Group Logo

 

Flint Group Logo