Donau Chem

ИЗОПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ  

Опаковка: 200 л. варел

ПРИНТОЛ 10  

за ръчно миене на гумени платна

Опаковка: 25 л. – туба и 200 л. - варел

РОНАБАЛ Е  

за автоматично и ръчно миене на валци, гумени платна, включително и натисков цилиндър на машините.

Опаковка: 25 л. – туба

ПРИНТОПЛАСТ 

за ръчно миене на мастилени валци, може да почиства гумени плаки и гумени платна

Опаковка: 10 л. – туба

УВ-Льозер 

за почистване на УВ-лак

Опаковка: 10 л. – туба

ПРИНТОЛИНТ 

за почистване на мастилни валци

Опаковка: 10 л. – туба

Donau Chem Logo