Novastar F 918 Supreme BIO

ТЕХНИЧЕСКА  ИНФОРМАЦИЯ

Характеристика :

Скалата Новавит F 918 SUPREME BIO

е базирана на естествени суровини, интензивна, кастенфреш и много бързо попиваща в хартията.

Тя е идеално подходяща за едностранен печат на всички многоцветни печатарски машини и подходяща за печат лице/гръб на  машини S+W.

Силата на тази скала е много доброто попиване в хартията, отличен контраст, много бърза последваща преработка, както и добра устойчивост на изтриване.

Формулиране :

кастенфреш

Материали за печат :

идеално подходяща за гланцова промазана и матова промазана хартия и картон, добре подходяща за непромазана хартия и картон.

Свойства:

- градация – 7

- гланц – 6

- попиване в хартията – 6

- оксидативно съхнене – 5

- устойчивост на изтриване – 6

- бърза последваща преработка – 6

- подходяща за гланцова промазана хартия и картон – 7

- подходяща за непромазана хартия и картон – 5

- подходяща за матова промазана хартия и картон – 6

Указания :

Тази скала притежава висока стабилност на процеса – това прави възможно постоянно протичане на печата и гарантира топ-качество при най-висока икономичност. Освен това е много добре подходяща за печат без алкохол.

Съответства на стандарт ISO 12647-2.

Свойства:

Светлоустойчивост : ISO  12647-2

жълто – 5

магента – 5

циан – 8

черно – 8

 

Етанол :

жълто    +

магента  +

циан       +

черно     +

 

Смес от разтворители :

жълто    +

магента  +

циан       +

черно     +

 

Алкалоустойчивост :

жълто    +

магента  -

циан       +

черно     +

 

Топло каландриране :

жълто    +

магента  +

циан       +

черно     +

 

Легенда :

+  наличност на свойство

-   липса на свойство

 

1 – слабо изразено свойство

7 – силно изразено свойство

Flint Group Logo

 

Flint Group Logo