НОВАСЕНС Р 630 Плюс

ТЕХНИЧЕСКА  ИНФОРМАЦИЯ

Характеристика :

Скалата Новасенс Р 630 Плюс е серия, която не съдържа минерални масла, без мирис и вкус, специално предназначена за външен печат на опаковки за хранителната промишленост. Тази серия се отличава с много добро отнасяне при печат и стабилност на машината.

Съхнене :

чрез попиване в хартията

Материали за печат :

идеално подходяща за промазана хартия и картон за лакиране inlineс дисперсионен лак 

Технически свойства:

Градация 6
Гланц 4
попиване 5
оксидативно съхнене 1
устойчивост на изтриване 2
бърза последваща преработка 4
подходяща за гланцова промазана хартия/картон 6
подходяща за непромазана хартия/картон 6
подходяща за матова промазана хартия/картон 6

 Указания :

Новасенс Р 630 Плюс съхне напълно без мирис изключително чрез попиване в хартията. По тази причина се препоръчва лакиране с дисперсионен лак. Ние препоръчваме гланцов лак Новасет 7702/40 и матов лак Новасет 7400/40. Обемът на анилоксовите валци не трябва да е по-малък от 13 см 3.

Тази серия е предназначена за печат на опаковки на чувствителни хранителни продукти. Необходимо е да се провери, дали конструкцията на опаковката е подходяща да предотврати миграцията върху опакования продукт. В такъв случай трябва да се използва серията без миграция Новасенс Р 660 Премиум. Да не се използва сушилня. Поради свойството на съхнене на тази серия,трябва да се тества възможността за топло преговане преди печат на тиража. При необходимост трябва да се използват разредители на Флинт Груп.

Свойства

Светлоустойчивост:

Жълто 5
Магента 5
Циан 8
Черно 8

Спиртен лак:

Жълто +
магента  +
Циан +
Черно +

Устойчивост на разтворители:

Жълто +
Магента +
Циан  +
Черно  +

Алкалоустойчивост:

Жълто +
Магента 
Циан +
Черно  +

Легенда:

1слабо изразени свойства
7силно изразене свойства
+наличност на свойство
-липса на свойство
Flint Group Logo

 

Flint Group Logo