НОВАСЕНС Р 660 Премиум

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Характеристика :

Скалата Новасенс Р 660 Премиум е серия,  без мирис, вкус и без миграция, специално предназначена за външен печат на опаковки за хранителната промишленост. Тази серия се отличава с много добро отнасяне при печат и стабилност на машината.

Съхнене :

чрез попиване в хартията

Материали за печат :

идеално подходяща за гланцова и матова промазана хартия и картон за лакиране inlineс дисперсионен лак 

Технически свойства:

градация 6
гланц 4
попиване 3
оксидативно съхнене 1
устойчивост на изтриване 2
бърза последваща преработка 3
подходяща за гланцова промазана хартия/картон 6
подходяща за непромазана хартия/картон 4
подходяща за матова промазана хартия/картон 6

 Указания :

Новасенс Р 660 Премиум съхне напълно без мирис изключително чрез попиване в хартията. По тази причина се препоръчва лакиране с дисперсионен лак. Ние препоръчваме гланцов лак Новасет 7702/40 и матов лак Новасет 7400/40. Обемът на анилоксовите валци не трябва да е по-малък от 13 см 3.

Тази серия е предназначена за печат на опаковки на хранителни продукти, които отговарят на разпоредбите на ЕС 1935/2004

И 2023 /2006. Тази серия отговаря на изискванията на  EuPIA“ Печатарски мастила за повърхност на опаковка, обърната към хранителния продукт и стоки за широко потребление „.

Като добавка за овлажняващ разтвор препоръчваме Хидрофаст CRS343 Novasens

Към мастилата не се добавя сикатив, както и към овлажняващия разтвор.

Препоръчваме да се тества материала за печат за опаковка на хранителни стоки.

Ако трябва да се печата с обикновени мастила преди печата с мастила без миграция, машината трябва да се почисти внимателно за остатъци от мастило. За тази цел трябва да се използват миещи средства на растителна основа като напр. Принтклийн.

Задължително е последващо измиване с вода.

 

Напечатани опаковки, които трябва да се затоплят във фурна на печка трябва да се смятат за много критични , поради настъпилата температурна разлика. Опаковки, които са предназначени за затопляне в микровълнови печки и не съдържат фолио не са критични. Да се избягва загряване на опаковката над 200 С.

Поради свойствата на съхнене на тези мастила, трябва да се тества възможността за топло преговане на тиража.

Тест за миграция: Тестът по DINEN14338 показва, че мигриращият материал не надминава граничната стойност от 60 ppm.

Свойства:

Светлоустойчивост :

жълто5
магента5
циан8
черно8

Спиртен лак :

жълто+
магента +
циан+
черно+

Устойчивост на разтворители :

жълто+
магента+
циан+
черно+

Алкалоустойчивост :

жълто+
магента
циан+
черно+

Легенда:

1слабо изразени свойства
7силно изразене свойства
+наличност на свойство
-липса на свойство
Flint Group Logo

 

Flint Group Logo