За печат на ценни книжа

При печата на ценни книжа за получаването на крайния продукт се използват няколко различни процеса. Плаките Nyloprint могат да се използват във всеки един от тях.

Микрошрифт и микроелементи

Печатането на микрошрифт и микроелементи изисква най-висока възножна прецизност. Плаките Nyloprint са приспособени за тази и подобни задачи при директен и индиректен висок печат.

  • WS 58 / WS 73
  • WS 73 W
  • S58 / S73
  • S 73 W

Намастиляване

Шаблонните плаки Nyloprint се използват при намастиляването на печатащия цилиндър при преси с дълбок печат. Тези плаки са разработени в резултат на дългогодишен опит с печата на ценни книжа и тясното сътрудничество с нашите клиенти.

  • WS 225
  • WS 230 S

Дълбок печат

При дълбокия печат се използват плаки Nyloprint в ролята на еталонни плаки, използвани в главния процес за изработка на реалните печатни плаки.

  • WSA 52
  • ST 52

Тези плаки позволяват да се изработи пълна форма в една стъпка, много по-бързо и лесно от досега използваните методи. Много от междинните стъпки в процеса на галванизиране стават излишни, което намалява вероятността за грешка.

Flint Group Logo

 

Flint Group Logo