Почистващи и регенериращи средства

CalciumDeglazer

Интензивно почистващо средство срещу варовикови отлагания, специално подходящо за твърда вода.

Fountclean

Силно концентрирано почистващо средство за всички водни системи. Отстранява успешно бактерии и остатъци от мастило и хартия във водния кръговрат.

GlasCleaner

Не уврежда, антистатично почистващо средство за предпечатна подготовка и производство на плаки.

PlatePlus

Интензивно почистващо средство за всички видове печатни плаки. Разгражда се биологично, не съдържа надраскващи, шмиргелови вещества.

Pro-Kleen

Силно концентрирано почистващо средство за всички цели със специално формулиране за различни области на приложение.

Revitol

Концентрирано почистващо средство, отстранява остатъци от мастило по валците и печатното платно.

S. R. R.

Почистващо и регенериращо средство за твърди, засъхнали остатъци от мастило за приложение при всички гумени платни и гумени валци.

JellyRevitol

Отстранява остатъци от мастило и глазура във вид на гел, използва се при всички валци и гумени платна.

QuickBlue

Почистващо средство за печатни плаки, съдържа допълнително консервиращи вещества за плаките.

Day International Logo

 

Varn Logo