Varn – продукти за постигане на високо качество

ДЕЙ е вложила значителни средства и време за разработване на по-сигурни и ефективни продукти, с които могат да се постигнат стабилни  резултати.

 

Успешното използване на едно овлажняващо средство зависи все пак от редица фактори. Към тях принадлежат квалификацията и опитът на печатаря, както и състоянието и чистотата на овлажняващата система.

Като се има предвид горното, препоръчваме следните процеси за поддържане на машините:

 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ВОДНАТА СИСТЕМА

 

При ежедневното производство се поемат във водната система чрез хартията и водата, както и от въздуха различни нечистотии и микробиологични организми. Затова Варн постоянно полага усилия да  обогатява създадените овлажняващи средства с оптимални консервиращи и антикорозионни вещества, за да се предпази техниката на печат и печатаря от вредно действие и да се гарантира дългосрочното действие на използваните продукти. За оптимално действие на концентратите за овлажняващ разтвор на Варн, необходимо е да се предвиди в производствения план и почистване за премахване на химическите и биологични  замърсявания. Затова ние препоръчваме следните стъпки :

 

  1. Изпразване на водната система и почистване на резервоара за овлажняващ разтвор за отстраняване на остатъци от печатарско мастило и микробиологични замърсявания.
  2. Напълване на резервоара за овлажняващ разтвор с предвидената смес на Варн FountcleanConcentrate(варианти от 4 : 1за силно замърсени системи и от 20 :  1  за обикновено замърсени системи ).
  3. Циркулиране на почистващото средство по-продължително време –препоръчва се 2 часа.
  4. Изпразване на системата и отново напълване с вода – циркулиране ½  час.
  5. Изпразване на водата и пълнене отново с вода и добавяне на овлажняващ концентрат за неутрализиране на евентуално наличния  

Fountclean. Циркулиране на системата – ½ час.

  1. Изпразване и напълване отново с желания овлажняващ разтвор.

Проверяване стойността на рН  и проводимостта.

 

Към  почистващите средства на Варн принадлежат : VarnFountclean, VarnSterilisingSolution, както и VarnSuperSolventSoakers.

Day International Logo

 

Varn Logo