Миещи средства

 

Natural Wash

Универсално миещо средство за автоматично миене на гумено платно и валци. Разрешено от Baldwinи oxy – dry. Подобрява значително свободния ход на хартията и ограничава макулатурата.Подходящо за гумено платно на Dаy. Притежава сертификат FOGRAи ОЕМ, Не уврежда плаките, клас А 3.

Automatic Wash

Миещо средство за автоматично миене на гумено платно и валци, подходящо за повечето системи. Притежава сертификат ОЕМ.

EC Wash

Миещо средство за ръчно миене на гумено платно и валци, смесимо с вода.

Non VOC Wash

Миещо средство за ръчно миене, не съдържа летливи органични вещества, не се изпарява по време на употреба. Притежава сертификат ОЕМ, не уврежда плаките, клас А 3.

Day International Logo

 

Varn Logo