Почистващи и регенериращи средства

 

Calcium Deglazer

За отстраняване на калциеви отлагания върху валците и гуменото платно, особено за приложение при твърда вода.

Fountclean

Почистващо средство за овлажняваща секция, не се разпенва, отстранява бактерии, за използване с продуктите SuperSoakerи SterlisingSolutionна Varn.

M R C

Ефективно средство за отстраняване на мазнини с идеални качества за водна секция с необлечени водни валци за приложение, при което се изисква бързо изпаряване.

Plate Plus

Почистващо средство за плаки с голям ефект, разгражда се биологично.

Pro – Kleen

Почистващо средство за всяко приложение в печатната зала, силно концентрирано.

Revitol

Концентрирано течно почистващо средство за отстраняване на глазури по всички валци и гумено платно.

S R R

Почистващо средство за гумено платно.

Jelly Revitol

Гел за почистване и регенериране на всички валци и гумено платно.

Day International Logo

 

Varn Logo