Добавки за овлажняващи разтвори за офсетови печатарски машини

FWZ Blau 3300

Добавка за овлажняващи разтвори за офсетов печат за всички видове листови офсетови машини.

 • подържа рН в оптимални граници
 • позволява намаляване на алкохола в овлажняващия разтвор
 • съдържа антимикробни вещества
 • за постигане на оптимални резултати при овлажняването
 • при престой не е необходимо гумиране на формите
 • не съдържа формалдехид и неговите съставки

Дозиране: 2 – 3 %

Опаковки: туби по 27 кг.

FWZ Blau 3300 dH

Добавка за овлажняващи разтвори за офсетов печат за всички видове листови офсетови машини, предимно за твърда вода – над 18 град. dH

 • подържа рН в оптимални граници
 • позволява намаляване на алкохола в овлажняващия р-р
 • съдържа антимикробни вещества
 • за хостигане на оптимални резултати при овлажняването
 • при престой не е необходимо гумиране на формите
 • не съдържа формалдехид и неговите съставки

Дозиране: 2 – 3 %

Опаковки: туби по 27 кг.

FWZ SICCO – DAMP 3521

Добавка за овлажняващи разтвори за офсетов печат за всички видове листови офсетови машини

Подобрява съхненето на мастилата при печат върху несмукващи материали като:

 • самозалепващо се фолио
 • метализирани хартии
 • картони

Повишава устойчивостта на изтриване.

Опаковки: туби по 27кг.

FWZ SICCO – SOLUTION 3522

добавка за овлажняващ разтвор за офсетов печат за всички видове офсетови машини – Koebau, KBA-Planeta, Heidelberg, Harris-Duotrol, MAN.

Съдържа сикатив.

 • Подобрява съхненето на мастилата върху непопиващи материали
 • Повишава устойчивостта на изтриване при печат на опаковки
 • За печат на матова промазана хартия
 • За печат на безкрайни формуляри за лазарен принтер
 • Подходящ за CTP – плаки

Опаковки: туби – 27 кг

FWZ VIOLETT E 794 / 858 Zi

добавка за овлажняващ разтвор за всички видове офсетови машини – Heidelberg, MAN, K & B, за акцидентен и вестникарски печат

 

Притежава сертификат Fogra.

 

Не съдържа летливи органични вещества.

 

Предпазва от корозия.

 

Подходящ за СТР- плаки.

 

Дозиране: макс. 1,5 %

Опаковки: варели – 230 кг.

FWZ VIOLETT 9231 / 875 Zi CH

Подходящ за ролен офсет и CTP – плаки

Подходящ за всички овлажняващи секции с четки, пръскалки и конвенционални

 • Поддържа стойността на рН в оптималните за печат граници
 • Защита на плаките при престой, не е необходимо гумиране
 • Поддържа баланса мастило / вода, малко подаване на вода
 • Много добро омрежване на печатните плаки, чисти водни валци, слабо замърсяване на циркулиращия разтвор
 • Предотвратява появата на корозия
 • Не съдържа формалдехид

Дозиране: 2 – 3 %

Опаковки: варели – 230 кг

FWZ EASYROT 3000 Zi

За ролен офсет.

Основни свойства

 • Не съдържа летливи органични вещества.
 • Предпазва от корозия.
 • Подходящ за СТР – плаки.
 • Печата се с намалено количество алкохол или без алкохол.
 • Притежава сертификат МРА.
 • Поддържа стойността на рН в оптимални граници.
 • Предотвратява натрупване на мастило.

Съответства на стандартите на Heidelberg, MAN, K & B.

Дозиране: 3 %

Опаковки: варели – 230 кг

Vegra Logo