Миещи средства

 

AIII Hydro – Solv

Миещо средство за валци игумено платно, клас А 3,

подходящо за УВ-мастила и конвенционални мастила,

за машини среден и голям формат. Притежава сертификат FOGRA .

EC – Wash

Миещо средство за валци и гумено платно, подходящо за CtP, за машини малък, среден и голям формат.

Опаковка: варел - 200 л, туби – 20 л

Ecolo – Clean 35

Почистваща емулсия за валци и гумено платно, не запалима, подходяща за CtP, за машини малък, среден и голям формат.

Filtrate 60/ 80/ 100 Wash

Миещо средство за валци и гумено платно за приложение при рециклиращи системи, като System Technotrans Eco Clean, подходящо за CtP, за машини среден и голям формат, клас А 3. Притежава сертификат FOGRA.

HybriteWash

Миещо средство за валци и гумено платно на база растителни разтворители, подходящо за УВ-мастила и конвенционални мастила, за машини малък, среден и голям формат.

Hydro- Solv

Миещо средство за валци и гумено платно със силен почистващ ефект за УВ-мастила и конвенционални мастилаза машини малък, среден и голям формат. Притежава сертификат FOGRA.

Multiwash

Миещо средство за валци и гумено платно, подходящо за УВ-мастила и конвенционални мастила, за машини среден и голям формат. Притежава сертификат FOGRA.

Non V.O.C Wash

Миещо средство за всички области на приложение в офсетов печат, не съдържа летливи органични вещества, подходящо за CtP, притежава сертификат FOGRA.

Primula

Миещо средство за валци и гумено платно, за автоматично и ръчно приложение, смесимо с вода, подходящо за CtP. Притежава сертификат FOGRA.

UV Wash

Миещо средство за валци и гумено платно за приложение при УВ-мастила. Притежава сертификат FOGRA.

Опаковки: туби -20 л, варели – 200 л

V 60 Plus

Конвенционално миещо средство за валци и гумено платно, подходящо за CtP, за машини малък, среден и голям формат, клас А 3. Притежава сертификат FOGRA.

Опаковки: туби – 20 л, варели – 200 л

VM 111 Wash

Миещо средство за валци и гумено платно, смесимо с вода, за машини малък, среден и голям формат.

Day International Logo

 

Varn Logo