Novavit F100

КОГАТО ТРЯБВА МНОГО БЪРЗО ДА СЕ ДЕЙСТВА

СЕРИЯ НОВАВИТ F100

Най-добрата серия печатарски мастила за промазани и непромазани хартии.

Серията НОВАВИТ F 100 е разработена специално за бързо отпечатване. Тя съчетава бързо попиване в хартията с бързо оксидативно съхнене и с това е предназначена за отпечатване на материали, които след няколко часа трябва да се предадат на клиента. Веднага след приключване на отпечатването може да се печата и на обратната страна. Други дейности могат да се извършват кратко време след отпечатването - сгъване /във всички варианти/, рязане, да се носят заедно.

Матово - промазани хартии получават бързо много добра устойчивост на изтриване. Късата нишка спомага за безпроблемен печат на чувствителни на скубане хартии и рециклирани хартии.

 

Новавит жълто 1 F 100

Новавит магента 2 F 100

Новавит циан 4 F 100

Новавит черно 100 - нормално

Новавит черно 101 - със син пигмент

ПРЕДИМСТВА НА СЕРИЯТА НОВАВИТ F 100

  • много бързо попиване в хартията
  • бързо оксидативно съхнене
  • много бърза последваща преработка
  • отлична устойчивост на изтриване
  • къса нишка
  • висока интензивност на цветовете

МАТЕРИАЛИ ЗА ПЕЧАТ

  • отлично подходяща за матово промазани хартии
  • много добра за промазани хартии
  • много добра за непромазани хартии
  • добра за картонаж

ЛЕГЕНДАНА СВОЙСТВАТА

Св. - светлоустойчивост по DIN 16 525 - от 1 / слабо / до 8 / висока /

С - спирт

Р - разтворители

А - алкалоустойчивост

Т - топло каландриране

+ да

- не

*- слабо изразени

*****- силно изразени

СВОЙСТВА

 

 

Св.

 С.

 Р.

 А.

 Т.

Жълто

 5

 +

 +

 +

 +

Магента

 5

 +

 +

 -

 +

Циан

 8

 +

 +

 +

 +

Черно 100

 8

 +

 +

 +

 +

Черно 101

 8

 -

 -

 +

 -

 

- дълбоко черно - *****

- черно 101 със син пигмент - ****

- градация - *****

- гланц - ***

- попиваемост - *****

- оксидативно съхнене - *****

- устойчивост на изтриване при промазани хартии - *****

- устойчивост на изтриване при офсетови хартии - *****

- устойчивост на изтриване при картонаж - ****

Flint Group Logo

Flint Group Logo