DAY VARN GP 3000

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Универсална добавка за овлажняващ разтвор , поносима с околната среда

 

За всички машини за листов офсет за акцидентен печат и печат на опаковки

 

Свойства на продукта :

-         VarnGP 3000 eсвообразна, еднокомпонентна добавка за овлажняващ разтвор за приложение на всички печатарски машини за листов офсет и печат на опаковки.  Продуктът е стабилен, независимо от качеството на водата и може да намали драстично използването на алкохол.

-         VarnGP 3000 е специално съгласуван с дефинирания от Хайделберг критериен каталог за използваните продукти.

-         Не е класифициран като чувствителен за кожата – R 43

-          Съдържание на летливи органични вещества, съгласно дефиницията на измерителната методика – 5 %

-         Не съдържа ИПА

-         Клас на опасност на водата – 1

-         Изпълнява изискванията на производителите на печатарски машини по отношение на корозията.

-         VarnGP 3000 е универсален продукт, който е подходящ за всички печатни плаки, мастила и овлажняващи системи и заедно с това прави възможен брилянтен печат и бърз свободен ход на печатната плака и намалена потребност от мастило.

 

Предимства :

-         намалява количеството на алкохола – 3-8 %

-         поносим с околната среда

-         притежава сертификат ISEGA

-         оптимално съотношение вода - мастило

-         намалява калциевите отлагания върху мастилените валци и гуменото платно

-         подходящ за всички видове печатни плаки, овлажняващи ситеми и печатарски мастила

 

Ползи :

-         възможност за намаляване на разходите

-         приятен за употреба

-         еднокомпонентна добавка за овлажняващ разтвор

-         по-дълги интервали за измиване на цилиндрите

-         номалява отлаганията в щапела

-         брилянтни, наситени цветове

-         поносим за околната среда

-         равномерно качество на печат

-         малка макулатура

Day International Logo

 

Varn Logo