Лепила за студено фолио

Наред с UV съхнещи печатарски мастила и надпечатни лакове, Zeller+Gmelin разработва и специални продукти като системи лепила за студен фолиен трансфер за блестящи резултати в довършителния печат. Лепилата за студен фолиен печат на Zeller+Gmelin позволяват нови вариации и комбинации от метални ефекти в офсетовия UV печат.

 

Тесноформатен UV печат

 

UVALUX U0821

Лепило за студен фолиен UV офсетов печат, UV летърпрес и теснолентови печатарски машини

 

UVALUX U0821LM

Лепило с ниска миграция за студен фолиен UV офсетов печат, UV летърпрес и теснолентови печатарски машини

 

UV листов офсет

 

UVALUX U0830

Лепило с жълт цвят за студен фолиен UV печат на златно фолио

 

UVALUX U0830LM

Лепило с ниска миграция с жълт цвят за студен фолиен UV печат на златно фолио

 

UVALUX U0831

Лепило със сив цвят за студен фолиен UV печат на сребърно фолио

 

UVALUX U0831LM

Лепило с ниска миграция (със сив цвят) за студен фолиен UV печат на сребърно фолио

 

UVALUX U0832

Лепило със сив цвят за студен фолиен UV печат на сребърно фолио. С по-голям вискозитет от  U0831 за силно попиващи субстрати

 

Свойства

 • Формулиране с ниска миграция (U0821LM, U0830LM, U0831LM)
 • силно реактивни
 • рязкост на контура
 • добра адхезия към фолиото и субстрата
 • много стабилни в мастилницата, дори и при големи тиражи
 • оцветени за лесно позициониране и контрол върху количеството за нанасяне

 

ЛЕПИЛА ЗА СТУДЕН ФОЛИЕН КОНВЕНЦИОНАЛЕН ПЕЧАТ

 

Конвенционален листов офсет

 

EURALUX U0830

Оксидативно съхнещо лепило за студен фолиен печат за специални приложения и чувствителни субстрати (тест на Robinson). Жълто, за печат на златно фолио

 

EURALUX U0831

Оксидативно съхнещо лепило за студен фолиен печат за специални приложения и чувствителни субстрати (тест на Robinson). Сиво, за печат на сребърно фолио

 

EURALUX U0832

Оксидативно съхнещо стандартно лепило за студен фолиен печат. Жълто, за печат на златно фолио

 

EURALUX U0833

Оксидативно съхнещо стандартно лепило за студен фолиен печат. Сиво, за печат на сребърно фолио

 

С ниска миграция

 

EURALUX U0834LM

Оксидативно съхнещо лепило за студен фолиен печат с ниска миграция и без минерални масла.

Сиво, за печат на сребърно фолио

 

EURALUX U0835LM

Оксидативно съхнещо лепило за студен фолиен печат с ниска миграция и без минерални масла.

Жълто, за печат на златно фолио

 

EURALUX U0836LM

Оксидативно съхнещо лепило за студен фолиен печат с ниска миграция и без минерални масла.

Безцветно, за печат на безцветно фолио

 

Свойства

 • Формулиране с ниска миграция и без минерални масла (U0834LM, U0835LM, U0836LM)
 • бързо съхнещи
 • рязкост на контура
 • добра адхезия към фолиото и субстрата
 • много стабилни в мастилницата, дори и при големи тиражи
 • оцветени за лесно позициониране и контрол върху количеството за нанасяне
Zeller + Gmelin Logo