Novastar F 700 Speed Plus

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 

Характеристика :

Скалата F 700 SPEED е кастенфреш, бързо попиваща серия.

Тя е идеално подходяща за eдностранен   печат за всички многоцветни машини.

Формулиране :

- кастенфреш

Материал за печат :

Идеално подходяща за гланцова промазана хартия и картон, добре подходяща за матова промазана и непромазана  хартия и картон.

Технически свойства :

Градация – увеличение на растеровата точка – 6

Гланц – 4

Попиване в хартията – 7

Оксидативно съхнене – 5

Устойчевост на триене – 5

Бърза последваща преработка – 6

Подходяща за гланцова промазана хартия и картон – 7

Подходяща за непромазана хартия и катрон – 5

Подходяща за матова промазана хартия и картон – 5

Забележка и указания :

Много доброто отнасяне в щапела на серия Новавит  F 700 Speed дава възможност за намаляване използването на пудра – също и при машини с висока скорост.  

Подходяща за работа съгласно ISO 12647-2.

Свойства

Светлоустойчивост  DIN 16525

- жълто         5

- магента      5

- циан           8

- черно 700  дълбоко 8

- черно 701 със син ефект  8

 

Спиртен лак

- жълто          +

- магента       +

- циан             +

- черно 700    +

- черно 701     -

 

Смес от разтворители

- жълто             +

- магента          +

- циан               +

- черно 700      +

- черно 701       -

 

Алкалоустойчивост

- жълто             +

- магента           -

- циан                +

- черно 700       +

- черно 701       +

 

Топло каландриране

- жълто              +

- магента           +

- циан                +

- черно 700       +

- черно 701        -

Легенда :

1 – слабо изразени свойства

7 -  силно изразене свойства

+  наличност на свойство

-   липса на свойство

Flint Group Logo

 

Flint Group Logo